NLFR

Gaat u graag onbezorgd door het leven en wenst u bescherming bij discussies en conflicten? Dan is een verzekering rechtsbijstand voor u en uw gezin onmisbaar!

Calculez votre prime

Details

Callant Insurance koos hier vooreen samenwerking met ARAG. ARAG is een gespecialiseerde verzekeraar voor rechtsbijstand.

Naar gelang uw behoeften, heeft u bij ons keuze uit 3 formules: BRONZE (basisdekking) - SILVER en GOLD

Met Webactive kan u de gekozen formule uitbreiden met een interessante bijkomende dekking. Deze uitbreiding beschermt u in geval van problemen met online-aankopen, bescherming van uw bankgegevens, reputatie- en social media exposures. Zo behoudt u steeds de controle in de online wereld.

Deze informatiefiche heeft betrekking op het product met de hieronder vermelde algemene voorwaarden.

Deze fiche is een niet-bindende samenvatting van dit verzekeringsproduct. Voor een exacte omschrijving van deze dekking gelieve de algemene voorwaarden te raadplegen.

Contact

Heb je meer informatie nodig?
Neem dan contact met ons op!
Calculez votre prime

Détails

Callant Insurance a opté pour une collaboration avec ARAG. ARAG est un assureur spécialisé dans la protection juridique.

En fonction de vos besoins, nous vous proposons un choix de 3 formules : BRONZE, SILVER et GOLD

Avec Webactive, vous pouvez étendre la formule choisie avec une couverture supplémentaire intéressante. Cette extension vous protège en cas de problèmes avec les achats en ligne, la protection de vos coordonnées bancaires, votre réputation et les expositions sur les réseaux sociaux. De cette façon, vous gardez toujours le contrôle dans le monde en ligne.

Cette fiche d'information concerne le produit avec les conditions générales ci-dessous.

Cette fiche est un résumé non contraignant de ce produit d’assurance. Pour une description exacte de cette couverture, veuillez consulter les conditions générales et particulières de ce contrat d’assurance.

Contact

Vous avez besoin de plus d'info ?
Prenez contact avec nous !